Knowledge

5 ที่เรียนต่อด้านภาษาในออสเตรเลียที่น่าสนใจ

Spread the love

ออสเตรเลีย หนึ่งในประเทศที่ใครต่อใครต่างเดินทางมาเรียนแลกเปลี่ยนภาษากัน เพราะนอกจากที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับคนที่ใช้ภาษาแล้ว ที่ออสเตรเลียก็ยังมีชาวต่างชาติมากมายที่เลือกมาเรียนต่อที่นี่ เหมาะแก่การมาเรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลีย และก็ยังมีหลายสถาบันที่น่าสนใจพร้อมหลักสูตรที่เหมาะแก่การเข้าเรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ก็มีให้เลือกกันหลากหลาย วันนี้เราจะพาไปดูทั้ง 5 สถาบันที่น่าไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียกัน

Shafston International College

โรงเรียนสอนภาษาในออสเตรเลียแห่งนี้มี 2 แคมปัส ซึ่งก็คือที่ Brisbane และ Gold Coast ที่นี่มีจำนวนเด็กไทยที่เข้าไปเรียนเพียง 5% จากนักเรียนทั้งหมด และที่นี่เองก็ยังได้รับรางวัลโรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดของออสเตรเลียจากวารสารประเทศญี่ปุ่นอย่าง Ryugaku Journal อีกด้วย คอร์สเรียนของที่นี่จะเริ่มตั้งแต่ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป จนถึง 48 สัปดาห์

BROWNS English Language School

BROWNS เป็นโรงเรียนสอนภาษาในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ที่นี่ตั้งอยู่ในรัฐ Queensland มีถึง 2 แคมปัส ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane และ Gold Coast และได้รับรางวัลชนะเลิศ Star Awards จาก Language Travel Magazine อีกด้วย โดยที่นี่จะเน้นการเรียนภาษาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ถ้าหากผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ก็สามารถ Pathway ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ทำสัญญากับ BROWNS ได้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS อีกด้วย

Greenwich English College

หนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาของออสเตรเลียที่อยู่ใกล้กลางเมืองทั้ง 2 แคมปัส ไม่ว่าจะเป็นเมือง Sydney และ Melbourne อย่าง Greenwich English College เปิดสอนภาษาถึง 2 คอร์สด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ กับหลักสูตรสำหรับ Certificate และ Diploma และผู้เรียนที่เรียนภาษาจบจากที่นี่ก็สามารถ Pathway เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียได้ อย่าง International College of Management Sydney, University of Western Sydney, Macquarie University, CQ University และ University of Wollongong

Impact English College

เรียกได้ว่าโรงเรียนสอนภาษาในออสเตรเลียที่เข้มงวดเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือที่ Impact English College โดยในปัจจุบันมี 2 แคมปัส ทั้งใน Melbourne และ Brisbane ที่นี่จะเน้นไปในเรื่อง English Only Policy รวมไปถึงการฝึกงานแบบผสมผสาน รวมไปถึงหลักสูตร Barista Kick Start Work ที่เป็นหลักสูตรที่เพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนภาษา และที่ Impact เองก็ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศจาก Victorian International Education Awards

TAFE NSW

โรงเรียนสอนภาษาของออสเตรเลียที่มีการสอนวิชาชีพควบคู่ไปด้วยคงหนีไม่พ้นที่ TAFE NSW ที่มีแคมปัสถึง 10 แห่งด้วยกัน ที่มีอยู่ทั้งในเมือง Sydney และ New South Wales ที่นี่เองเป็นโรงเรียนสอนภาษาในออสเตรเลียที่ทางสภาการศึกษาออสเตรเลียและสถานทูตให้การรับรอง คอร์สที่เปิดสอนก็จะมีคอร์สสอนภาษาและคอร์สวิชาชีพให้เลือกเรียนกันอย่างมากมาย และที่ TAFE NSW ก็ยังมีการมอบทุนให้ผู้เรียนอีกด้วย

เรียกได้ว่าโรงเรียนสอนภาษาในออสเตรเลียทั้ง 5 แห่งนี้มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะเป็นตัวเลือกสำหรับการไปเรียนต่อด้านภาษาที่ต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งในแต่ละที่นั้นก็มีแคมปัสให้เลือกเข้าเรียนกันหลากหลาย นอกจากทั้ง 5 แห่งนี้ก็ยังมีโรงเรียนสอนภาษาในออสเตรเลียที่น่าเข้าเรียนอีกมากมาย คิดจะเรียนต่อด้านภาษาเมื่อไหร่ อย่าลืมเลือกออสเตรเลียล่ะ